Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
RACHUNKI tak tak tak tak tak
Salda i historia operacji tak tak tak tak / tak tak
Wyciągi elektroniczne - tak - - / - -
Wniosek o otwarcie
rachunku walutowego
- tak - tak / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
PRZELEWY tak tak tak tak tak
Przelew zewnętrzny tak tak - tak / - -
Przelew zdefiniowany tak tak tak tak / tak tak
Przelew zagraniczny / walutowy tak tak - tak / - -
Przelew cykliczny tak tak - tak / - -
Przelew na rachunek własny tak tak tak tak / - -
Przelew na rachunek inwestycyjny tak tak tak - / - -
Przelew do US/ZUS tak tak - tak / - -
Polecenie zapłaty - tak - tak / - -
Pekao24Przelew - płatności internetowe - tak - - / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
INWESTYCJE tak tak tak tak -
Salda kont funduszy inwestycyjnych tak tak tak tak / tak -
Operacje na funduszach
(nabycie, odkupienie, konwersja)
- tak - tak / - -
Wpłata bezpośrednia na rachunek
Funduszu Pioneer
tak tak - tak / - -
OFE
(saldo i historia operacji
+ wniosek o przystąpienie)
- tak - - / - -
Historia operacji/zleceń tak tak - tak / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
LOKATY tak tak tak tak tak
Salda rachunków lokat tak tak tak tak / tak tak
Otwieranie lokat tak tak tak tak / tak tak
Historia operacji tak tak - tak / - -
Wyciągi elektroniczne - tak - - / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
KARTY tak tak tak tak tak
Salda rachunków kart tak tak tak tak / tak tak
Przelew z karty kredytowej
na rachunek własny
tak tak tak tak / - -
Spłata karty tak tak tak tak / - -
Historia operacji tak tak tak tak / - -
Wyciągi elektroniczne - tak - - / - -
Wniosek o karty kredytowe/debetowe - tak - tak / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
KREDYTY tak tak tak tak tak
Saldo rachunków kredytowych tak tak tak tak / tak tak
Historia operacji tak tak - tak / - -
Wniosek o pożyczkę - tak - tak / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
USŁUGI DODATKOWE tak tak tak tak tak
Doładowanie telefonów
komórkowych pre-paid
tak tak tak tak / - tak
eFaktury tak tak tak tak / - -
Western Union tak tak - - / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
USŁUGI MAKLERSKIE tak tak tak tak -
Zarządzanie rachunkiem
inwestycyjnym
tak tak tak tak / - -
Wniosek o rachunek
inwestycyjny
- tak - tak / - -
Notowania i informacje giełdowe tak tak tak tak / - -
Aplikacja
na komórki
Strona
WWW
Strona
mobilna
Serwis telefoniczny
konsultant/IVR
Serwis
SMS
POZOSTAŁE FUNKCJE - tak - tak -
Zarządzanie serwisami
i autoryzacją Pekao24
- tak - tak / - -
Poczta wewnętrzna - tak - tak / - -
Zarządzanie powiadomieniami SMS - tak - tak / - -