Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Aktualności

25.01.2017

Rejestracja numeru telefonu na kartę

Klienci, którzy do autoryzacji operacji w Pekao24 korzystają z kodów SMS przychodzących na numer telefonu na kartę, powinni pamiętać o konieczności zarejestrowania tego numeru u operatora sieci komórkowej.

Numery, które nie zostaną zarejestrowane do 1 lutego 2017 r. przestaną działać i nie będzie możliwości odebrania wiadomości z kodem SMS, a tym samym zatwierdzenia operacji zleconej w Pekao24.

Rejestracja numeru na kartę jest obowiązkowa i wynika z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U.2016.904 z późn. zm.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rejestracji numeru należ kontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Pozostałe