Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Aktualności

25.11.2015

Serwis maklerski w aplikacji mobilnej Banku Pekao S.A. dla systemu Windows Phone

Uprzejmie informujemy, że od 25 listopada 2015 r. Bank Pekao S.A. wprowadził w aplikacji mobilnej Pekao24 dla systemu Windows Phone zintegrowany dostęp do serwisu usług maklerskich Pekao24Makler.
Dotychczas serwis usług maklerskich Pekao24Makler w aplikacji mobilnej Pekao24 dostępny był na systemy iOS oraz Android.

Nowy moduł aplikacji umożliwia Klientom korzystającym z usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao pełny dostęp i zarządzanie rachunkami inwestycyjnymi wraz z obsługą transakcyjną - realizacją operacji na rachunku papierów oraz rachunku pieniężnym.

Klienci Domu Maklerskiego Pekao po zalogowaniu do serwisu Pekao24Makler mają możliwość:

  • przeglądu stanu rachunku i wyceny aktywów,
  • obserwacji notowań GPW z podglądem kwotowań do pięciu ofert z możliwością przejścia   do formularza zlecenia,
  • dostępu do modułu wykresów, informacji ze spółek oraz statystyk rynku,
  • realizacji szybkich przelewów na rachunek inwestycyjny, przekazania środków na rachunek własny bądź rachunek zdefiniowany, a także złożenia dyspozycji przelewów cyklicznych,
  • realizacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na polskiej giełdzie oraz na rynkach zagranicznych,
  • składania zapisów w ramach oferty publicznej, sesji specjalnej i praw poboru,
  • dostępu do zleceń bieżących oraz modyfikacji i anulowania aktywnych zleceń,
  • przeglądu historii zleceń, papierów wartościowych, operacji finansowych oraz zapisów w ramach ofert publicznych, a także Codziennych Rozliczeń Rynkowych oraz stanu rachunku zabezpieczającego.

Serwis usług maklerskich w aplikacji mobilnej Pekao24 dla systemu Windows Phone jest dostępny dla urządzeń z systemem operacyjnym 8.0 i wyższym.

Aplikację mobilną z serwisem maklerskim można pobrać po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24/Pekao24Makler (Ustawienia/Aplikacja mobilna), ze strony impekao24.pl lub bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami dla systemu Windows Phone.

Pozostałe