Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Aktualności

20.10.2014

Serwis maklerski w aplikacji mobilnej Banku Pekao S.A.

Uprzejmie informujemy, że od 13 października 2014 r. Bank Pekao S.A. wprowadził w aplikacji mobilnej Pekao24 dla systemu iOS i Android zintegrowany dostęp do serwisu usług maklerskich Pekao24Makler.

Nowy moduł aplikacji umożliwia Klientom korzystającym z usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao pełny dostęp i zarządzanie rachunkami inwestycyjnymi wraz z obsługą transakcyjną - realizacją operacji na rachunku papierów oraz rachunku pieniężnym.

Klienci Domu Maklerskiego Pekao po zalogowaniu do serwisu Pekao24Makler będą mieli możliwość:
  • obserwacji notowań GPW z podglądem kwotowań do pięciu ofert z możliwością przejścia do formularza zlecenia, podglądu wykresów, informacji ze spółek oraz statystyk,
  • realizacji szybkich przelewów na rachunek inwestycyjny, przekazania środków na rachunek własny bądź rachunek zdefiniowany, a także złożenia dyspozycji przelewów cyklicznych,
  • realizacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na polskiej giełdzie oraz na rynkach zagranicznych,
  • składania zapisów w ramach oferty publicznej, sesji specjalnej i praw poboru,
  • dostępu do zleceń bieżących oraz modyfikacji i anulowania aktywnych zleceń,
  • przeglądu stanu rachunku i wyceny aktywów,
  • przeglądu historii zleceń, papierów wartościowych, operacji finansowych oraz zapisów w ramach ofert publicznych, a także Codziennych Rozliczeń Rynkowych oraz stanu rachunku zabezpieczającego.
Aplikację mobilną z serwisem maklerskim można pobrać po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24/Pekao24Makler, ze strony impekao24.pl lub bezpośrednio ze stron sklepów:
  • App Store (dla urządzeń z systemem iOS),
  • Google Play (dla urządzeń z systemem Android).

Pozostałe