Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Aktualności

18.11.2011

Przelewy walutowe SEPA w Pekao24

Informujemy, że od 18 listopada br. Klienci bankowości elektronicznej Pekao24 mogą zlecać
Przelew walutowy SEPA.

Jest to przelew w EURO, który można zlecać na rachunek prowadzony w dowolnym kraju
członkowskim Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Przelew walutowy SEPA Klient Indywidualny może zlecić w serwisie internetowym Pekao24
oraz za pośrednictwem konsultanta TelePekao. Opcja dostępna w sekcji Rachunki pozwala
na realizację przelewu jednorazowego jak również dodanie odbiorcy do listy przelewów zdefiniowanych.
Przelew w Euro Klient może zlecić zarówno z rachunku prowadzonego w złotych jak i w walucie
obcej. Za realizację przelewu Bank pobiera opłatę w wysokości 9,90 PLN.

Dzięki skróceniu terminu realizacji tego typu płatności przelane środki są dostępne na rachunku
odbiorcy o wiele szybciej niż w przypadku zwykłego przelewu walutowego.

Projekt SEPA ma na celu usprawnienie i ujednolicenie systemu płatniczego w Europie.
Każdy obywatel Unii Europejskiej może łatwo i szybko dokonać płatności na rzecz osoby lub firmy
z innego państwa członkowskiego, ponosząc koszt zbliżony do opłaty pobieranej za realizację
przekazu w granicach własnego kraju.

Pozostałe